PEMILIHAN LURAH DESA Terong Dlingo

Dlingo : Terong.Web : LURAH DESA TERONG 2012 - 2018. SInten ........? ? ? ? ? ?

Pakaryan  Lurah Desa Terong periode 2002 - 2012 sampun paripurno .Milo monggo kagem wargo masyarakat ing deso terong  ingkang kepareng badhe ndherek nyalonaken pinongko Lurah Deso Terong ,kasuwun enggal - enggal nyawisaken persyaratan lan kasuwun sesambetan kaliyan Panitia Pemilihann Lurah ing sekretariat Desa Terong. bilih pemilihan badhe kalampahan benjang ing dinten MINGGU suryo 10 jUNi 2012

wondene poro parogo Panitia Pemilihan Lurah Desa :

Ketua            : Mursidik  
Sekretaris       : Nuryanto,S.Pd
Bendahara        : Ngatini
Anggota          : 1. Kemijo HM
                         2. Wagito
                         3. Wahyudi
                         4. Sugeng Iman Diryo
                         5. Sugeng
                         6. Sumono
                         7. Sumardiyono
                         8. Astini

0 Melu Omong:

Posting Komentar

Saksampunipun Maos Nyuwun dipon Unek-Unekken